اخبار آسان درمان


اخبار آسان درمان

آسان درمان در...

حضور اپلیکشن آسان درمان در دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند ایران به عنوان اولین نرم افزار کاربردی درمان در منزل ایران در تاریخ پنجم الی هفتم بهمن ماه 1399 د...

بیشتر بخوانید...

آسان درمان

رسالت آد ارائه خدمات درمانی با کیفیت ، استاندارد و با تعرفه های قانونی توسط کادر مجرب درمانی در منزل میباشد.

_آسان درمان، حس خوب سلامتی در خانه_