نمایندگی های آسان درمان


نام نمایندگی اطلاعات تماس با نمایندگی
تهران

آدرس دفتر: تهران ،منطقه ۱۳ شهرداری، خیابان نیروی هوایی، میدان لوزی، خیابان شهید کامبیز خشی، حدفاصل فرعی ۱۱/۳۴ و ۱۱/۳۳، پلاک ۸۱ ،طبقه اول واحد ۱، کد پستی  ۱۷۴۷۹۴۳۱۶۴

شماره تماس : 02157668-091070410

پست الکترونیک : info@asandarman.ir

آسان درمان

رسالت آد ارائه خدمات درمانی با کیفیت ، استاندارد و با تعرفه های قانونی توسط کادر مجرب درمانی در منزل میباشد.

_آسان درمان، حس خوب سلامتی در خانه_

اطلاعات تماس

  • دفتر مرکزی: تهران ،منطقه ۱۳ شهرداری، خیابان نیروی هوایی، میدان لوزی، خیابان شهید کامبیز خشی، حدفاصل فرعی ۱۱/۳۴ و ۱۱/۳۳، پلاک ۸۱ ،طبقه اول واحد ۱، کد پستی ۱۷۴۷۹۴۳۱۶۴
  • شماره تماس: 02157668- 091070410
  • شماره فاکس: 02177406388
  • پست الکترونیکی: info@asandarman.ir

شبکه های اجتماعی