گواهینامه و مجوزهای اخذ شده

پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات بالینی

پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات بالینی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مجوز فعالیت

مجوز فعالیت

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

وزارت صنعت ، معدن و تجارت
نماد تجارت الکترونیک

نماد تجارت الکترونیک

مرکز توسعه تجارت الکترونیک
ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی