حریم خصوصی کاربران

حریم خصوصی کاربران

باتوجه به اینکه حریم خصوصی به اطلاعاتی گفته می‌شود که آن اطلاعات می‌تواند در صورت فاش شدن، آسیب‌هایی را به صاحب داده چه از لحاظ روحی و چه مالی و یا جسمی وارد سازد نرم افزار آسان درمان خود را متعهد به رعایت و حفظ حریم خصوصی کاربران این نرم افزار میداند.

در ادامه نحوۀ ذخیره‌سازی و استفادۀ آسان درمان از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ کاربران از خدمات آسان درمان در سامانۀ آن ثبت می‌شود آورده شده است.

بخش اول – جمع آوری اطلاعات کاربران

الف) اطلاعاتی که کاربران بصورت مستقیم در سامانه آد وارد میکنند:

بخشی از اطلاعات کاربران اعم از درمانگران و مددجویان که آسان درمان ذخیره می‌کند ، اطلاعاتی است که کاربران به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، ارسال درخواست خدمات درمانی در منزل، تماس با واحد پشتیبانی و یا روش‌های مشابه در سامانه ثبت می‌کند.

این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، آدرس، آدرس پست الکترونیکی و اطلاعاتی از این دست می‌باشد.

ب) اطلاعاتی که بصورت غیر مستقیم و در نتیجه استفاده از خدمات آد در سامانه آسان درمان ثبت میگردد:

  • - موقعیت جغرافیایی که شامل محل درخواست خدمت، محل اجرای خدمت، فاصله درمانگر و مددجو و زمان تقریبی حضور بر بالین مددجو میباشد.
  • - عملیات مالی هنگامی که کاربر اعتبار حساب کاربری خود در آد را از طریق کارت‌های بانکی افزایش می‌دهد و یا هزینه ارائه خدمات را بصورت الکترونیکی پرداخت مینماید، شمارۀ تراکنش و پیگیری بانکی در آد ثبت می‌شود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تمامی عملیات مالی از طریق سامانه‌های بانکی صورت می‌گیرد، آد در فرآیند انتقال وجه و یا افزایش اعتبار از طریق کارت‌های بانکی هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات کارت بانکی کاربران ندارد.
  • - نسخ پزشکی و اسناد درمانی مددجو که از طریق ارسال تصویر برای سامانه آد صورت میگیرد، صرفا” جهت رویت درمانگر بعنوان مجوز قانونی ارائه خدمات است و این تصاویر در سایر موارد مورد استفاده نخواهد بود.

بخش دوم – مدت زمان ذخیره سازی اطلاعات

اطلاعات ذخیره شده اعم از مستقیم یا غیر مستقیم به مدت یکسال در سامانه فعال بوده و سپس به مدت 10 سال شمسی در آرشیو آسان درمان باقی خواهد ماند و پس از انقضای این مدت، بصورت خودکاراز سامانه آد حذف خواهد شد.

بخش سوم – روش حذف اطلاعات

اطلاعات ذخیره شده اعم از مستقیم یا غیر مستقیم قبل از زمان های مندرج در بخش دوم و پس از حذف اکانت در صورتی از سامانه آد حذف خواهد شد که این درخواست در قالب ایمیل در سامانه آسان درمان ثبت گردد.

بخش چهارم – بهره برداری از اطلاعات

اطلاعاتی که در سامانه و نرم افزار آسان درمان ذخیره می‌شود در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و استفادۀ درمانگر یا مددجو از خدمات آد به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به آسان درمان جهت استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات فوق الاشعار به شرح زیر می‌باشد:

  • - برقراری ارتباط بین درمانگر و مددجو جهت تسهیل فرآیند ارائه خدمات
  • - ارتباط آد با مددجو جهت اطلاع‌رسانی، کنترل کیفی، بررسی شکایات و غیره؛
  • - بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق الاشعار برعهده آد می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را نخواهد داشت.
  • - صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات درمانگر و یا مددجو – اعم از اینکه به صورت مستقیم از سوی ایشان و یا به صورت خودکار جمع آوری و ضبط شده باشد – مطالبه شود، آسان درمان موظف به ارایۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.

آسان درمان پلی برای درمان راحت و آسان در منزل