درخواست همکاری در طرح نذر سلامت

همکار و مددکار گرامی ، ضمن قدردانی از این عمل بشر دوستانه ، استدعا داریم جهت همیاری در طرح نذرسلامت (کمک درمانی) ، لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمائید